Průkaz energetické náročnosti - PENB - bytového domu v Č. Budějovicích, Pabláskova 34

PENB bytového domu, České Budějovice, Pabláskova 34

Pro bytový dům v Českých Budějovicích (ulice Pabláskova 34, nedaleko areálu nemocnice), jsme připravili průkaz energetické náročnosti budovy a pasport – projektovou dokumentaci stávajícího stavu.

skala-barev-penb

Podklady zcela chyběly

Protože k nemovitosti nebyly k dispozici žádné podklady, bylo nutné tento bytový dům také zaměřit. Z těchto podkladů jsme následně vytvořili projektovou dokumentaci ↑ stávajícího stavu, kterou jsme majiteli předali ve třech paré (kopiích).

 

nezavazne-poptat-penb