Cena průkazu se odvíjí od toho, jakou si se zpracováním dal energetický specialista práci

Jaké podklady si připravit pro zpracování PENB?

Průkaz energetické náročnosti je důležitý dokument. Pro zájemce o koupi či pronájem nemovitosti má neocenitelný význam. Aby měl vypovídací hodnotu a nešlo jen o cár několika barevných papírů, musí být zpracován kvalitně. Jaké podklady pro PENB připravit, pokud jej chcete nechat zpracovat?

1. Základní informace o budově

Tyto údaje jsou důležité pro stanovení/upřesnění nabídkové ceny.

Adresa domu

Každý solidní energetický specialista, který připravuje PENB, pro stanovení ceny průkazu potřebuje znát adresu nemovitosti (protože se na ni při zpracování průkazu musí jet podívat). Průkazy se nezpracovávají na dálku! Je skvělé, když je dům vidět na službě Google Street View nebo Mapy.cz. Pokud dům vidět není, velmi pomůže alespoň několik málo fotografií.

Skvělý podklad pro základní upřesnění - dům je vidět na Mapy.cz nebo Google Street View
Skvělý podklad pro základní upřesnění – dům je vidět na Mapy.cz nebo Google Street View

Pozor: Nešetřete na průkazu tím, že jej necháte zpracovat bez osobní návštěvy nemovitosti! Takový průkaz není zpracován kvalitně a podle zákona.

Adresa nemovitosti je důležitým údajem. Energetický specialista se při zpracování průkazu musí na dům přijet podívat.
Adresa nemovitosti je důležitým údajem. Energetický specialista se při zpracování průkazu musí na dům přijet podívat.

Účel zpracování průkazu

Průkazy energetické náročnosti se zpracovávají pro různé účely. Nejčastěji jde o prodej/pronájem domu nebo jeho části, větší změnu dokončené budovy (např. rekonstrukce, revitalizace), povinný je PENB také v případě novostaveb. Účel zpracování průkazu je důležitý a má na cenu průkazu také svůj vliv. Například – u novostaveb se ušetří cesta, u rekonstrukcí se musí připravit i model navrhovaného stavu.

Pro tento jednopodlažní rodinný dům v Lišově jsme připravili kvalitní průkaz energetické náročnosti budovy.
Pro tento jednopodlažní rodinný dům v Lišově jsme připravili kvalitní průkaz energetické náročnosti budovy. Podklady byly v tomto případě kompletní.

2. Výkresy a další podklady

Z výkresu je třeba připravit alespoň následující dokumenty. Pokud je nemáte k dispozici, je velmi pravděpodobné, že se budou nacházet v archivu místního stavebního úřadu. Tam většinou stačí pouze zavolat a příslušný pracovník po telefonu sdělí, zda ke stavbě mají či nemají v archivu vedenou složku.

Pohledy

Pohledy by měly být 4, z každé světové strany jeden.

Severní fasáda novostavyb pasivního domu u Prahy
Příklad pohledu na severní fasádu pasivního rodinného domu (vizualizace), přesné rozměry jsou k dispozici na podrobnějších výkresech projektu

Půdorysy

Půdorysy by měly být k dispozici pro všechna podlaží domu. Díky nim je možné vytyčit zóny v nemovitosti. Příklad půdorysu je vidět na titulním obrázku tohoto příspěvku. Jde o kopii původní výkresové dokumentace bytového domu v Č. Budějovicích z konce 19. století.

Řez

Řeze je dalším důležitým výkresem, který se využívá jako podklad pro konstrukci energetického modelu budovy. Pro přípravu průkazu potřebuje energetický specialista alespoň 1 řez budovou.

Příklad podkladu pro přípravu PENB - řez budovou (výkres)
Příklad podkladu pro přípravu PENB – řez budovou (výkres)

Technická zpráva

Technická zpráva slovně popisuje nemovitost a její součásti. Lze z ní vyčíst skladby materiálů, informace o zdroji vytápění apod.

Co když výkresová dokumentace chybí i v archivu stavebního úřadu?

Pokud dokumentace úplně chybí a nepodaří se ji získat ani v archivu, je nutné

Když dokumentace chybí úplně, je potřeba dům zaměřit a vycházet alespoň z pasportu stavby.
Když dokumentace chybí úplně, je potřeba dům zaměřit a vycházet alespoň z pasportu stavby.

3. Technická zařízení budovy

Těmto zařízením se říká také TZB. V průkazu se jejich vliv objeví mimo jiné v sekci Dílčí ukazatele energetické náročnosti. Patří sem:

  • vytápění (centrální zásobování teplem, plynový kotel, elektrokotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo atd.),
  • příprava teplé vody (například elektrickými bojlery, plynovým kotlem, solárně-termickým systémem apod.),
  • osvětlení (klasické žárovky, LED svítidla, zářivky, …),
  • ventilace (odvětrání kuchyně, toalety/lázně, řízené větrání s rekuperací tepla aj.),
  • chlazení (klimatizační jednotky) a
  • úprava vlhkosti vzduchu.
Dílčí ukazatele energetické náročnosti
Dílčí ukazatele energetické náročnosti

Energetický specialista využije tyto informace při vytváření průkazu.

4. Údaje o případných změnách

Často se stává, že v domě jsou vyměněna okna, je provedeno dílčí zateplení apod. I toto je důvod, proč se energetický specialista musí na dům přijet osobně podívat. Právě díky tomu totiž může ověřit skutečný stav na místě a porovnat psané záznamy se skutečností. Nezřídka se stává, že projekt ve větší či menší míře nesouhlasí. Právě to však může mít zásadní vliv na celkovou energetickou náročnost domu.

Návštěva energetického specialisty

Sebelepší podklady jsou zavádějícím informačním vstupem, pokud jsou v rozporu se skutečným provedením stavem domu. Pokud energetický specialista kvůli tomu, že dům neprohlédne na místě, „ušetří“ klientovi nějaké peníze tím, že se na dům nepřijede podívat, výsledek může být pouze „přesným součtem velmi nepřesných čísel“.

 

Zadat poptávku na kvalitní PENB