Povinnost mít PENB

Kdo a kdy musí mít "energetický štítek" budovy?

Vlastníci nemovitostí, stavebníci a SVJ

Na ty všechny se vztahuje povinnost. V jakých případech?

+ Prodej domu nebo jeho části

Průkaz energetické náročnosti budovy je nutné připravit také při prodeji domu nebo jeho ucelené části (byt, kancelář, komerční prostor apod.). V takovém případě je nutné zajistit, aby potenciální kupec měl k dispozici údaje o energetické náročnosti budovy již v době, kdy se o koupi rozhoduje. Zajištění průkazu je povinností prodávajícího.

Zájemce o koupi nemovitosti či její části musí být o energetické náročnosti informován již během inzerce, vlastní průkaz se pak předává nejpozději při podpisu smlouvy. To platí při prodeji celé budovy nebo její části a v případě pronájmu celého domu od 1. ledna 2013. Od 1. ledna 2016 pak i při pronájmu ucelené části budovy.

+ Pronájem domu nebo jeho části

Povinnost doložit průkaz energetické náročnosti plyne pro vlastníky nemovitosti nebo SVJ také při pronájmu celého domu. Od 1. ledna 2016 je nutné nechat průkaz připravit také v případě, že dochází k pronájmu pouze ucelené části nemovitosti. Jako v případě prodeje platí, že údaje o energetické náročnosti domu musejí být již součástí inzertních či reklamních materiálů. Průkaz je také nutné předat nájemci nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.

+ Výstavba nových domů

Od 1. ledna 2013 musí být průkaz energetické náročnosti budovy nedílnou součástí projektové dokumentace u novostaveb.

+ Větší změny budov

Pod pojmem větší změna dokončené budovy se rozumí změna, která probíhá na více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy nebo taková změna technických zařízení budovy, která ve výsledku znamená více jak 25 % úspory celkové spotřeby energie na provoz budovy. Větší změnou tedy je například:

  • výměna oken v bytovém domě
  • zateplení fasády 

PENB je třeba připravit také tehdy, když se mění způsob vytápění, chlazení či přípravy teplé vody v domě.

+ Veřejné budovy dle plochy

Pro veřejné stavby platí, že od 1. července 2013 musejí mít PENB všechny veřejné budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2, od 1. července 2015 pak i menší budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou, která přesahuje 250 m2.

Tady začíná cesta ke kvalitnímu PENB

Nestavíme vzdušné zámky. Dodáváme výsledky.

    Vaše jméno (potřebujeme znát)

    Váš email (potřebujeme znát)

    Vaše zpráva