Kdo a kdy potřebuje PENB? Povinnost vysvětlena přehledně.

Kdo a kdy potřebuje průkaz energetické náročnosti budovy?

Kdo a kdy potřebuje průkaz energetické náročnosti budovy?

V minulém dílu miniseriálu jsme stručně představili co je PENB a k čemu slouží. Dnes představíme situace, ve kterých je zapotřebí nechat průkaz připravit a kdo to má zařídit. Zpracovaný PENB vždy platí pro celou předmětnou budovu.

skala-barev-penb

Vlastníci a stavebníci budov, SVJ

Povinnost nechat zpracovat průkaz vyplývá pro vlastníky, stavebníky budov či SVJ zejména v případech, kdy se „s budovou něco děje nebo bude dít“, a to z pohledu výstavby, stavebních změn, prodeje či pronájmu.

Prodej a pronájem nemovitosti či její ucelené části

Průkaz energetické náročnosti budovy je zapotřebí nechat zpracovat, pokud dochází k prodeji či pronájmu budovy či její ucelené části (např. byt, kancelář apod.). V takovém případě má vlastník či pronajímatel povinnost již při inzerci potenciálního zájemce seznámit s tím, do jaké třídy energetické náročnosti nemovitost spadá. Nejpozději při podpisu smlouvy se pak průkaz jako takový předává novému majiteli či nájemci.

 

nezavazne-poptat-penb

 

Větší změna dokončené budovy

Větší změnou dokončené budovy se rozumí změna dokončené budovy, která se provádí na více než 25 % celkové plochy obálky budovy. Jde tedy například o zateplení fasády, výměnu oken, často i zateplení podlahy na půdě apod.

Novostavby

U novostaveb je PENB nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.

Budovy užívané orgány veřejné moci

V případě budov užívaných orgány veřejné moci pak platí povinnost mít zpracován průkaz i v závislosti na tzv. energeticky vztažné ploše nemovitosti (od 1. 7. 2013 je-li větší než 500 m2, od 1. 7, 2015 pak je-li větší než 250 m2).

Výjimky

Tak jako vždy, i v případě povinnosti nechat zpracovat a doložit PENB existují výjimky. Jde například o budovy pro rodinnou rekreaci s energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, budovy navrhované jako místa pro bohoslužby/náboženské účely, kulturní památky, budovy v památkových rezervacích aj.

Výjimka také platí při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední případná větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

 

nezavazne-poptat-penb